keep on joining

Poszukujesz nowych wyzwań i zastanawiasz się co chcesz zmienić… nie czekaj zerknij na nasze ogłoszenia w zakładce oferty pracy. Może w keeeper znajdziesz coś dla siebie.

Zapoznaj się z naszym procesem rekrutacyjnym:
ZŁOŻENIE APLIKACJI > ANALIZA APLIKACJI > ZAPROSZENIE NA SPOTKANIE > DECYZJA REKRUTACYJNA

Wszyscy kandydaci otrzymują od nas informację zwrotną w ciągu 30 dni.

Skontaktuj się z nami.

Przesyłając nam na adres e-mailowy dokumenty zawierające dane osobowe prosimy o zamieszczenie klauzul:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez keeeper sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Mokrej 3 moich danych osobowych podanych w dokumentach rekrutacyjnych do celów rekrutacji w obecnych procesach rekrutacyjnym.

Przyjmuję do wiadomości, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy hr@keeeper.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie przez keeeper sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Mokrej 3 moich danych osobowych podanych w dokumentach do celów rekrutacji w przyszłych procesach rekrutacyjnych.

Przyjmuję do wiadomości, że mogę wycofać zgodę w każdym momencie poprzez adres mailowy hr@keeeper.pl Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania przed wycofaniem zgody.

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych:

Administratorem danych jest keeeper sp. z o. o. z siedzibą w Bydgoszczy, przy ul. Mokrej 3 (dalej również jako „Spółka”).

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email: hr@keeeper.pl

Pani/Pana dane będą przetwarzane w celu:

  • przeprowadzenia procesu rekrutacji prowadzonego przez administratora danych – podstawą przetwarzania danych jest zgoda,
  • przeprowadzania przyszłych procesów rekrutacji, prowadzonych przez administratora danych – podstawą przetwarzania jest zgoda.

Administrator będzie przekazywał Pani/Pana dane osobowe podmiotom przetwarzającym dane na zlecenie administratora w zakresie usług związanych z realizacją testów predyspozycji, jeżeli są realizowane na danym stanowisku – przy czym takie podmioty przetwarzają dane osobowe na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie z poleceniem administratora.

Administrator będzie przechowywał Pani/Pana dane osobowe przez 1 rok od daty przesłania aplikacji lub do chwili wycofania przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych.

W razie wyrażenia przez Panią/Pana zgody na przetwarzanie danych osobowych dla celów przyszłych procesów rekrutacji, Spółka będzie przechowywała Pani/Pana dane osobowe przez okres 3 lat od daty przesłania aplikacji lub do momentu wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania.

W zakresie, w jakim podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest zgoda, ma Pani/Pan prawo wycofania zgody. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Obowiązek podania danych osobowych jest wymogiem ustawowym w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy. Bez podania tych danych nie może Pani/Pan wziąć udziału w procesie rekrutacji.